Alati za pristupačnost

Stručno putovanje slavonskih energetičara 2019. u HE Lešće

http://www.energeticar.hr/images/naslovna_lesce_1024.jpg Ovogodišnje stručno putovanje odvelo je  slavonske energetičare Saveza energetičara Slavonije i Baranje,
u posjet Hidro elektrani Lešće na rijeci Dobri.
HE Lešće udaljena je par kilometara prema  jugu  od čvorišta Bosiljevo na autocesti Zagreb-Rijeka. Ova hidroelektrana snage cca 43 MW je prva i jedina hidroelektrana kapitalnog značenja,
izgrađena u postdomovinskoj obnovi i razdoblju demokratske Republike Hrvatske.
Više podataka o samoj hidroelektrani i problematici koja je otvorena kroz moguće ujecaje elektrane na okoliš nalazi se ovdje .
Uz vrlo slikovit doživljaj HE Lešće, jednako zanimljiv je bio i nastavak putovanja
obilaskom najvećeg akvaparka u RH  sa  slatkovodnim ribama,
te obilaskom sakralnog muzeja franjevačkg samostana Košljun na otočiću uz naš najveći otok Krk.
Galerija se nalazi ovdje .

 


Sekcija za edukaciju
mr.sc. Luka Gabrić,dipl.ing.str.