Alati za pristupačnost

Energetska učinkovitost

Piše: Antun Gabrić, energetski savjetnik, Društvo energetičara Slavonski Brod

Pod pojmom energetske učinkovitosti smatraju se djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energenata u promatranom prostoru. Sve to podrazumijeva nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost stanara zgrade, a s ciljem smanjenja emisije CO2. Energetsku učinkovitost ne možemo promatrati samo sa stanovišta štednje energije jer štednja podrazumijeva odricanje, a energetska učinkovitost ima za cilj ne narušavati postojeći komfor stanovanja. Za sve navedeno potrebno je stvoriti tehničke preduvjete sukladno zakonskim propisima uz educiranje osoblja koje će se služiti opremom na najučinkovitiji način. Prema svemu navedenom moglo bi se reći da je energetska učinkovitost prije svega stvar svijesti ljudi i njihove volje za promjenom stvorenih navika s ciljem kvalitetnijeg življenja.i manjih financijskih izdataka. Pod razlozima za energetsku učinkovitost prvenstveno navodim zaštitu okoliša, gdje energenti svojim procesom  izgaranja stvaraju produkte koji utječu na klimatske promjene u obliku zagađenja na lokalnom području  (smog, kisele kiše i sl.) te globalno zagrijavanje u obliku stakleničnog plina CO2. Zbog ovoga treba imati na umu da se energija uvijek proizvodi kako bi zadovoljila potrošnju, a nepažljiva potrošnja uzrokuje nepotrebno veliku proizvodnju, time i nepotrebno veliki utjecaj na okoliš. S pravne strane za energetsku učinkovitost u Europskoj uniji sve zemlje članice bez izuzetaka opredijelile su se da u svoje strategije energetskog razvitka i zaštite okoliša ugrade planove za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije i da implementiraju zakonodavni okvir u kojem će ti planovi biti ostvareni. I Republika Hrvatska je kao buduća članica Europske unije energetsku učinkovitost ugradila u nacionalni plan kao master plan energetske učinkovitosti za Hrvatsku.